Informații importante | Важная информация
Тендеры и закупки - Объявления
  
  29 aprilie 2024
  23 aprilie 2024
  23 aprilie 2024
  23 aprilie 2024
  22 aprilie 2024
  22 aprilie 2024
  22 aprilie 2024
  22 aprilie 2024
  14 martie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  16 februarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  05 ianuarie 2024
  31 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  30 octombrie 2023
  10 octombrie 2023
  21 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  15 septembrie 2023
  21 august 2023
  18 august 2023
  18 august 2023
  18 august 2023
  16 august 2023
  11 august 2023
  11 august 2023
  11 august 2023
  11 august 2023
  14 iulie 2023
  14 iulie 2023
  30 iunie 2023
  30 iunie 2023
  30 iunie 2023
  23 iunie 2023
  23 iunie 2023
  09 iunie 2023
  23 mai 2023
  22 mai 2023
  16 mai 2023
  16 mai 2023
  21 aprilie 2023
  03 aprilie 2023
  03 aprilie 2023
  03 aprilie 2023
  23 decembrie 2022
  14 octombrie 2022
  8 iulie 2022
  8 iulie 2022
  8 iulie 2022

  24 iunie 2022

   

  Anunț

   

   

  Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei cu strigare privind darea în locațiune a96 bunuri imobile neutilizate în procesul tehnologic, conform listei anexate mai jos. Licitația va avea loc la 11.07.2022, ora 14:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51. Bunurile se expun în 96 loturi. Prețul iniţial de expunere al fiecărui lot (bun imobil) constituie cuantumul chiriei anuale al bunului imobil, inclusiv TVA. Locul amplasării bunurilor imobile: Chișinău, Chișinău or. Vatra, Bălți, Ungheni, Căușeni, Călărași, Drochia, r-nul Anenii Noi s. Merenii Noi.

  Chiria pentru primele 2 (două) luni va fi achitată după cum urmează: din contul acontului depus, plus suma diferenței care va fi transferată la contul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în termen de 05 (cinci) zile din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitării. Chiria pentru lunile următoare va fi achitată lunar, în formă de plată anticipată, până la data de 20 a lunii premergătoare perioadei de calcul. Serviciile comunale și alte servicii nu sunt incluse în cuantumul chiriei și se achită separat. 

  La solicitarea potențialilor locatari, poate fi acordată în locațiune o suprafață mai mică din suprafața totală a bunului imobil expus la licitație.

  Mărimea acontului este de 10 % din prețul iniţial de expunere al lotului (bunului imobil) solicitat în locațiune și se achită pentru fiecare lot separat, iar în destinaţia plăţii se va indica numărul lotului solicitat.

  Taxa de participare este de 600 lei pentru persoane fizice și 1200 lei pentru persoane juridice. Acontul și taxa de participare se achită la contul bancar: BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău, IBAN: MD73AG000000022512004872, SWIFT: AGRNMD2X885.

  Solicitanţii vor prezenta, până la data de 07.07.2022, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin HG nr. 136 din 10.02.2009, documentele care certifică, identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului, şi a taxei de participare la licitaţie.

  Familiarizarea cu bunurile imobile expuse la licitație, poate avea loc de luni până vineri între orele 08:00-16:00, modalitatea se stabilește de comun acord cu persoana responsabilă din cadrul întreprinderii, la nr. de tel.: 068303063, sau la adresa electronicăna@railway.md.

  Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele aferente bunurilor expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-16:00, tel/fax +373(22) 83-28-05/069356813, cât şi la adresa electronică: jurist2@railway.md.

   

   

   

  Link

  11 noiembrie 2021

   

  Anunț

   

   

  Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE” privind comercializarea deșeurilor de metale feroase (axe și roți de vagoane și anume 480 perechi de roți montate pe osii), care reprezintă cea mai scumpă categorie de fier vechi și este acceptată în mod similar cu categoriile corespunz