Компания - Аукцион
  

  C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V

  Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”pentru comercializarea a 4 loturi a câte 300 osii de tipul PУ1de la roțile căruciorului vagonului marfar, conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009. Preţul iniţial de expunere (fără TVA) al unui lot constituit din  300 osii de tipul PУ1 de la roțile căruciorului vagonului marfar constituie 746400 lei. Locul amplasării bunurilor: Or. Basarabeasca str. Rachetnaia 1A. Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 11.10.2019, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, la care se anexează documentele care certifică identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului în mărime de 10 % din valoarea iniţială cu TVAa lotului solicitat spre cumpărare şi a taxei de participare în mărime de 1000 lei.

  Toate achitările vor fi efectuate la unul din conturile de decontare indicate mai jos.

  1. BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău, IBAN: MD73AG000000022512004872, SWIFT: AGRNMD2X885

  2. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1Chişinău, IBAN:MD19AG000000022512004874

  SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

  3. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1Chişinău, IBAN:MD78AG000000022512005655

  SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

  În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea și numărul loturilor solicitate  pentru cumpărare.

  Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-28-05/061000244/069356813, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md /cfm@railway.md/jurist2@railway.md.

  Licitaţia se va desfăşura la data de15.10.2019 ora 09:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.

   

   

  C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V

           Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”pentru comercializarea a 3 loturi constituite din cisterne pentru transportul de produse alimentare, conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009. Preţul iniţial, de expunere la licitație a bunurilor se stabilește după cum urmează:

  -            Lotul nr. 1 cisternă pentru transportul de produse alimentare nr. 77331759, model 15-1522 – 1buc. – 280496,00 lei, fără TVA, locul amplasării or. Chișinău;

  -            Lotul nr. 2 cisternă pentru transportul de produse alimentare nr. 77326544, model 15-1522 – 1buc. – 261796,00 lei, fără TVA, locul amplasării or. Chișinău;

  -            Lotul nr. 3 cisternă pentru transportul de produse alimentare nr. 77314342, model 15-1542 – 1buc. – 231151,00 lei, fără TVA, locul amplasării or. Basarabeasca. 

           Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 11.10.2019, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, la care se anexează documentele care certifică identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului în mărime de 10 % din valoarea iniţială cu TVA a loturilor solicitate spre cumpărare şi a taxei de participare la licitaţie în mărime de 3000 lei.

  Toate achitările vor fi efectuate la unul din conturile de decontare indicate mai jos.

  1.       BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău, IBAN: MD73AG000000022512004872,

  SWIFT: AGRNMD2X885

  2. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1Chişinău, IBAN:MD19AG000000022512004874

  SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

  3. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1Chişinău, IBAN:MD78AG000000022512005655

  SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

           În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea și numărul loturilor solicitate  pentru cumpărare.

           Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-28-05/061000244/069356813, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md /cfm@railway.md/jurist2@railway.md.

  Licitaţia se va desfăşura la data de15.10.2019ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.

   

  Остались вопросы, напишите нам