Informații importante | Важная информация
Transportul de pasageri - Regulile de transport al călătorilor - Regulile de călătorie cu trenurile din trafic internațional
  1. Regulile de transport al călătorilor în trenurile de trafic suburban
  2. Regulile de călătorie cu trenurile din trafic internațional

 

R E G U L I

de călătorie cu trenurile din trafic internațional

 

Regulile de călătorie cu trenurile din trafic internațional (în continuare Reguli de călătorie) se aplică în cazul călătoriei pasagerilor cu trenurile din traficul internațional între statele – membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), Georgia, republicile Letonia, Lituania și Estonia.

     

1.În timpul călătoriei cu trenurile pasagerii sunt obligați să respecte ordinea publică și Regulile de călătorie.

 

2. Pasagerul are dreptul:

 

2.1. Să ocupe în vagon locul, numărul căruia este indicat în documentul de călătorie.

Să treacă, în timpul deplasării trenului, în alt vagon de clasă sau categorie superioară, în condiția existenței în acesta a unor locuri libere, precum și a posibilităților tehnice ale transportatorului, cu achitarea diferenței de cost a călătoriei la șeful de tren (însoțitorul vagonului atașat).

 

2.2. Să facă o singură întrerupere a călătoriei cu prelungirea termenului de valabilitate a documentului de călătorie (cu excepția documentelor de călătorie în grup și celor electronice) până la maximum 10 zile cu prezentarea acestuia reprezentantului transportatorului la stație (gară) în decurs de 3 ore din momentul sosirii în stație a trenului cu care a călătorit pasagerul, pentru a face mențiunea respectivă.

 

2.3. Să transporte gratuit un copil până la vârsta de 5 ani fără a ocupa un loc separat. În cazul călătoriei împreună cu pasagerul a mai multor copii cu vârsta sub 5 ani  sau a unui copil cu vârsta de până la 5 ani cu ocuparea unui loc separat, precum și pentru fiecare copil în vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani, se procură documente de călătorie pentru copii. Pasagerul, care însoțește un copil sub 10 ani, trebuie să dispună de originalul documentului, care confirmă vârsta copilului.

 

2.4. Să transporte gratuit bagaj de mână cu greutatea de cel mult 36 kg la un document (bilet) de călătorie, suma dimensiunilor căruia nu va depăși 200 cm și volumul acestuia se va încadra în spațiul prevăzut pentru plasarea bagajului de mână, reieșind din caracteristicile constructive ale vagonului.

Sub formă de bagaj de mână, peste norma stabilită, se admite transportul cărucioarelor pliante de copii și a fotoliilor rulante pentru invalizi, dacă copilul sau persoana cu mobilitate redusă, pentru care sunt destinate cărucioarele și fotoliile, călătoresc cu acest tren.

 

2.5. Să  transporte bagaje de mână peste 36 kg, greutatea totală a cărora nu va depăși 50 kg, cu achitarea către reprezentantul transportatorului (la casa de bilete, șeful de tren sau însoțitorul vagonului atașat) a taxei pentru surplusul bagajului de mână la tariful de transport a bagajului de mână ca pentru 20 kg.

 

2.6. Să ia cu sine animale de companie (câini, pisici, păsări), în condiția dispunerii de documente veterinare respective, în container special în contul normei bagajului de mână în locurile, destinate pentru plasarea bagajelor de mână*.

Transportatorul, în condiția existenței unor posibilități tehnice, alocă vagoane pentru transportul pasagerilor cu animale de companie.

Câinii, care nu sunt plasați într-un container special, asigurați cu botniță și lesă, trebuie să fie transportați într-un compartiment separat al vagonului coimpartimentat (cel mult doi), precum și într-un compartiment al vagonului de clasă superioară, dacă aceasta este convenită de transportatori. În acest caz pasagerul este obligat să achite costul documentelor de călătorie la tariful integral, în funcție de numărul de locuri neocupate din compartiment, cu excepția locurilor, ocupate de copii sau de pasageri, eligibili de a călători la un tarif preferențial, călătoria cărora este achitată în  conformitate cu dreptul la  înlesniri.

Taxă suplimentară pentru transportul animalelor de companie nu se percepe.

 

* În trenurile SAÎ «Căile Ferate din Azerbaidjan» transportul animalelor de companie (câini, pisici, păsări) este permis numai în vagoane compartimentate, pasagerul fiind obligat să achite costul documentului de călătorie la tariful integral pentru numărul de locuri neocupate din compartiment, cu excepția locurilor ocupate de copii, a căror călătorie este achitată conform tarifului pentru copii.

 

2.7. Să facă  înregistrări scrise în condica de reclamații și sugestii, care se află la șeful trenului (însoțitorul vagonului atașat) și se pune la dispoziție la prima cerere.

 

2.8. Să fumeze numai în locurile special desemnate de către transportator, dacă acesta nu este interzis de legislația națională a statului prin care circulă tranzit trenul (vagonul).

 

2.9. Să urce, în condiția dispunerii de document de călătorie la acest tren, în orice vagon al trenului cu trecerea ulterioară la locul său, în cazul în care pasagerul nu are posibilitatea de a se îmbarca în vagonul specificat în documentul de călătorie.

 

2.10. Să obțină informații despre lista și costul saerviciilor prestate, graficul de mers a trenului.

 

3. Se interzice pasagerului în timpul călătoriei:

 

3.1. Să călătorească și să transporte exces de bagaje de mână fără a dispune de documente respective de călătorie și de transport de bagaje, precum și fără documente ce atestă dreptul la facilități de transport (dacă e cazul).

 

3.2. Să călătorească pe treptele și acoperișurile vagoanelor, să efectuieze îmbarcarea și debarcarea în timpul mersului trenului, să acționeze samovolnic semnalul de alarmă.

 

3.3. Să aglomereze cu bagaje de mână vestibulurile și coridoarele vagonului.

 

3.4. Să fumeze produse did tutun, să utilizeze dispozitive de degajare a fumului și a nicotinei (țigări electronice și alte aparate care le imită) în locuri neautorizate și să folosească focul deschis.

 

3.5. Să arunce gunoi prin ferestrele și ușile vagoanelor, să facă gunoi în compartiment, coridoarele și vestibulurile vagonului.

 

3.6. Să deterioreze echipamentul interior al vagonului, inventarul, lengeria de pat și geamurile vagonului.

 

3.7. Să transporte animale, cu excepția celor de companie (câini, pisici, păsări).

 

3.8. Să transporte obiecte, care pot deteriora sau impurifica vagonul, afecta alți călători sau bunurile acestora, substanțe inflamabile, ușor inflamabile, autoinflamabile, explozive, radioactive, caustice și otrăvitoare, arme încărcate, obiecte ce pot provoca o infecție sau sunt rău mirositoare, obiecte neadmise pentru transportare de regulile vamale și alte reguli.

 

3.9. Să creeze obstacole pentru activitatea echipei de tren, colaboratorilor  antrenați în efectuarea controalelor de tren, vamale, de frontieră și alte tipuri de controale.

 

3.10. Să încalce normele de ordine publică, stabilite de legislația națională a statului prin teritoriul căruia circulă trenul (vagonul).

 

4. Persoanele, care nu respectă regulile de călătorie, sunt trase la răspundere administrativă în conformitate cu legislația statului, pe teritoriul căruia s-au constatat încălcările.

 

5. În caz de pierdere, deteriorare a inventarului de către pasager, de la acesta se percepe costul bunurilor pierdute sau deteriorate.

 

6. Persoanele, care nu respectă prevederile punctului 3.10 din Regulile de călătorie în timpul deplasării pot fi debarcate din tren. Acestor persoane ne se restituie taxele de transport, iar pe documentul de călătorie se face mențiunea respectivă.

 

7. Asigurarea securității și integrității bagajului de mână se află în grija pasagerului.

 

8. Pasagerul poartă răspundere deplină pentru încălcarea cerințelor sanitare și igienice în legătură cu transportarea animalelor de companie (câini, pisici, păsări) și este obligat să asigure dereticarea corespunzătoare a vagonului.

 

9. Pasagerul este obligat să respecte regulile de pașaport-administrative (inclusiv de vize), vamale și alte reguli stabilite pentru călătoriile cu transportul feroviar în trafic internațional, atât în privința sa, cât și în ceea ce privește bagajul său și animalele de companie transportate.

 

10. Nu se permite perturbarea, tulburarea liniștii pasagerilor ce călătoresc în vagonul trenului de pasageri (utilizarea dispozitivelor de reproducere a sunetului, strigăte, șuierături, cântece, cântarea la instrumente muzicale și alte acțiuni) de la ora 22.00 până la 9.00  după ora locală a statului prin care cirtculă tranzit trenul (vagonul).

 

11. Reprezentanții administrației feroviare și/sau ai transportatorului asigură, în procesul deplasării trenului (vagonului), securitatea pasagerilor și deservirea acestora, crează condiții necesare pentru odihnă, sunt amabili și politicoși în relațiile cu pasagerii și, la cererea acestora, oferă condica de reclamații și sugestii.

 

12. În timpul deplasării trenului (vagonului) însoțitorii sunt obligați:     

 

12.1. Să distribuie călătorilor lengeria de pat contra unei plăți stabilite sau fără perceperea plății, în cazul în care costul lengeriei de pat este inclus în costul călătoriei.

În limita posibilităților, la solicitarea pasagerului, să efectueze schimbul lengeriei de pat folosite contra unei taxe stabilite.

La solicitarea pasagerului să aștearnă patul persoanelor cu mobilitate limitată, a persoanelor în etate și celor cu copii mici, precum și în vagoanele cu compartimente cu două cușete (SV, de lux) și în trenurile cu confort sporit.  

Să strângă lengeria de pat după coborârea călătorilor din vagon. Cu permisiunea pasagerilor lengeria de pat poate fi strânsă cu cel mult 30 minute până la sosirea pasagerului în punctul de destinație.

 

12.2. Să asigure, în timpul deplasării trenului, păstrarea documentelor de călătorie, emise pe formulare de forma stabilită (cu excepția vagoanelor cu locuri de șezut), și restituirea acestora către pasageri cu cel puțin 30 minute până la sosirea în stația de destinație.

12.3. Să informeze, cu cel puțin 30 minute, pasagerii despre apropierea trenului de stația de destinație a acestora.

 

12.4. Să ofere călătorilor în mod gratuit apă fiartă (fierbinte și răcită) pe întregul traseu al trenului. Să propună pasagerilor ceai, cafea, apă îmbuteliată și alte băuturi nealcoolice, produse de cofetărie contra unor taxe stabilite.

 

12.5. Să asigure întreținerea vagoanelor în stare sanitară și igienică corespunzătoare, să efectueze dereticarea în timp util și calitativă a saloanelor vagoanelor, a grupurilor sanitare și a containerelor de gunoi.

 

12.6. Să mențină grupurile sanitare deschise:

- în vagonul dotat cu complex de toaletă ecologic, pe întregul itinerar al trenului, cu excepția timpului de efectuare a controlului de frontieră și vamal în vagonul dat;

- în vagonul nedotat cu complex de toaletă ecologic – pe întregul itinerar, cu excepția zonelor sanitare și a stațiilor, în care este prevăzută staționarea trenului conform graficului.

 

12.7. Să acorde primul ajutor pasagerilor și în caz de necesitate să apeleze la ambulanță la cea mai apropiată stație din itinerarul trenului.

 

12.8. Să informeze din timp pasagerii despre controlul de frontieră și vamal care urmează să aibă loc și despre modul de realizare a acestora.

 

 

Contactează-ne!