Informații importante | Важная информация
Companie - Structura organizatorică
  1. Consiliul de administrație
  2. Administratia Căii Ferate
  3. Consiliul tehnic
  4. Aparatul de conducere


Consiliul de administrație

Președintele Consiliului de administrație:

 

Ion Cotruță - Șef adjunct, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice

 

Membrii Consiliului de administrație:

 

Alexei Chicuș - consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice

Cristian Jardan - consilier, Cabinetul Prim-rninistrului

Viorel Garaz - Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Roman Gapeev - Șef Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ana Litocenco - Șef Direcție reglementarea sectorului financiar, Ministerul Finanțelor

Ion Zaporojan - Președinte al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova

Contactează-ne!