ANTICORUPȚIE          
Informații importante | Важная информация
Companie - Anunțuri
  

  19 martie

   

  A n u n ț

   

            Î.S.”Calea Ferată din Moldova” anunță desfășurarea licitațiilor/negocierilor directe pentru darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii la data 06.04.2021 ora 10 00.

   

    Bunurile imobile neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii:

   

  1. Încăperea cu suprafața de 6,7 m.p., amplasate în mun. Chișinău, str. Piața Gării, 5, (nr. cadastral nr. cadastral 0100301462.01).

  2. Încăperea cu suprafața de 10,6 m.p., amplasate în mun.Chișinău, sect.Botanica, str.Aleea Gării, 5 (nr. cadastral 0100301462.01).

  3. Încăperea cu suprafața de 10,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431.01).

  4. Teritoriu amenajat (asfaltat) cu suprafața de 350,0 m.p., amplasat în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431).

  5. Încăperea cu suprafața 205,2 m.p., amplasată în mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin, 11 (nr. cadastral 0100301410.03).

  6. Construcție cu suprafața 595,0 m.p., amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica șos. Muncești, 627/2 ( nr. cadastral 0100120550.02).

  7. Construcție cu suprafața 749,3 m.p., amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica șos. Muncești, 627/2 ( nr. cadastral 0100120550.06).

   

            Depunerea cererilor pentru participarea la licitații/negocieri directe, pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, pînă la data de 02.04.2021 ora 16 00.

   

   

  18 martie 2021 ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”


  REGULAMENT  17 martie 2021  2 martie 2021


  Video

  12 februarie

   

  Anunț

   

        Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”, organizate  conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, pentru comercializarea a lotului unic constituite din:

  - deșeuri din metale feroase  -  2062768,5 kg;

  - cupru  –  5762 kg;

  - aluminiu  –  12118,5 kg;

  - plumb  –  215 kg;

  - staniu  –  4,5 kg;

  - bronz, alamă  –  10421 kg.

  Locul aflării bunurilor: mun. Chișinău, mun. Bălți, or. Basarabeasca, or. Ungheni,                     or. Bender, or. Ocnița..

  Preţul iniţial, de expunere la licitație a bunurilor este de 8000000,00 lei.

   

        Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 24.02.2021, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, la care se anexează documentele care certifică identitatea participantului, împuternicirile reprezentantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial a lotului solicitat spre cumpărare şi a taxei de participare la licitaţie în mărime de 3000 lei.

  Toate achitările vor fi efectuate la contul de decontare indicat mai jos.

   

  c/f 1002600001257

      BC „MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

  IBAN: MD25MO2251ASV90389527100

  SWIFT: MOBBMD22.

   

   

  În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea licitației și lotului solicitat  pentru cumpărare.

   

  Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-23-00, +373(22) 83-28-05, 060270007, 069356813, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md /cfm@railway.md/jurist2@railway.md. Licitaţia se va desfăşura la  01.03.2021ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.

   

  22 ianuarie

   

  Anunț

   

     Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”, organizate  conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, pentru comercializarea a  39 loturi de containere constituite din:

  Nr. lotului

  Denumirea utilajului (tip, marca, model, serial nr.)

  Ţara, produ-cătorul

  Anul producerii

  Valoarea de piață MDL fără TVA

  1

  Container 5T

  CFMU №515622277

  USSR

  1989

  3 510

  2

  Container 5T

  CFMU №515680656

  USSR

  1990

  3 564

  3

  Container 5T

  CFMU №515261945

  USSR

  1991

  3 642

  4

  Container 5T

  CFMU №515261755

  USSR

  1991

  3 642

  5

  Container 5T

  CFMU №516603863

  USSR

  1988

  3 432

  6

  Container 5T CFMU №515217607

  USSR

  1990

  3 564

  7

  Container 5T

  CFMU №519278672

  USSR

  1987

  3 379

  8

  Container 5T

  CFMU №515217135

  USSR

  1990

  3 564

  9

  Container 5T

  CFMU №515262685

  USSR

  1991

  3 642

  10

  Container 5T

  CFMU №515261225

  USSR

  1991

  3 642

   

  11

  Container 3T

  CFMU №317798282

  USSR

  1989

  2 161

  12

  Container 3T

  CFMU №310319579

  USSR

  1985

  2 000

  13

  Container 3T

  CFMU №313003412

  USSR

  1979

  1 764

  14

  Container 3T

  CFMU №312321146

  USSR

  1984

  1 954

  15

  Container 3T

  CFMU №317798570

  USSR

  1989

  2 161

  16

  Container 3T

  CFMU №312014160

  USSR

  1983

  1 922

  17

  Container 3T

  CFMU №320222205

  USSR

  1990

  2 194

  18

  Container 3T

  CFMU №317797726

  USSR

  1989

  2 161

  19

  Container 3T

  CFMU №317797248

  USSR

  1989

  2 161

  20

  Container 3T

  CFMU №312982359

  USSR

  1979

  1 764

  21

  Container 20T

  CFMU  № 2306475

  USSR

  1991

  12 590

  22

  Container 20T

  CFMU № 2301663

  USSR

  1990

  12 315

  23

  Container 20T

  CFMU № 2303840

  USSR

  1991

  12 590

  24

  Container 20T

  CFMU № 2301745

  USSR

  1990

  12 315

  25

  Container 20T

  CFMU № 2304261

  USSR

  1990

  12 315

  26

  Container 20T

  CFMU № 2300564

  USSR

  1990

  12 315

  27

  Container 20T

  CFMU № 2303671

  USSR

  1986

  11 425

  28

  Container 20T

  CFMU № 2306346

  USSR

  1988

  11 869

  29

  Container 20T

  CFMU № 2302464

  USSR

  1985

  11 152

  30

  Container 20T

  CFMU № 2303305

  USSR

  1990

  12 315

  31

  Container 20T

  CFMU № 2302783

  USSR

  1990

  12 315

  32

  Container 20T

  CFMU № 2303687

  USSR

  1987

  11 596

  33

  Container 20T

  CFMU № 2301771

  USSR

  1990

  12 315

  34

  Container 20T

  CFMU № 2301703

  USSR

  1988

  11869

  35

  Container 20T

  CFMU № 2304106

  USSR

  1991

  12  590

  36

  Container 20T

  CFMU № 2302361

  USSR

  1987

  11 596

  37

  Container 20T

  CFMU № 2305988

  USSR

  1983

  10711

  38

  Container 20T

  CFMU № 2302037

  USSR

  1986

  11  425

  39

  Container 20T

  CFMU № 2300707

  USSR

  1986

  11 425

   

  Locul aflării bunurilor: mun. Bălți.

   

        Preţul iniţial, de expunere la licitație a bunurilor este de  282 866, 00 lei.

   

        Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 05.02.2021, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, la care se anexează documentele care certifică identitatea participantului, împuternicirile reprezentantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial a lotului solicitat spre cumpărare şi a taxei de participare la licitaţie în mărime de pentru persoane fizice 700 lei și pentru persoane juridice 1300 lei.

  Toate achitările vor fi efectuate la contul de decontare indicat mai jos.

   

      BC „MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

  c/f 1002600001257

  IBAN: MD25MO2251ASV90389527100

  SWIFT: MOBBMD22.

   

  În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea licitației și lotului solicitat pentru cumpărare.

   

  Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-23-00, +373(22) 83-28-05, 060270007, 069356813, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md /cfm@railway.md/jurist2@railway.md. Licitaţia se va desfăşura la  09.02.2021ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.

   

   

  4 ianuarie

   

  Anunț

   

  Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”, organizate  conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, pentru comercializarea a lotului unic constituite din:

  - deșeuri din metale feroase  -  2062768,5 kg;

  - cupru  –  5762 kg;

  - aluminiu  –  12118,5 kg;

  - plumb  –  215 kg;

  - staniu  –  4,5 kg;

  - bronz, alamă  –  10421 kg,

  locul aflării bunurilor: Stația Giurgiulești, satul Giurgiulești.

  Preţul iniţial, de expunere la licitație a bunurilor este de 8000000,00 lei.

   

        Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 12.01.2021, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, la care se anexează documentele care certifică identitatea participantului, împuternicirile reprezentantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial a lotului solicitat spre cumpărare şi a taxei de participare la licitaţie în mărime de 3000 lei.

  Toate achitările vor fi efectuate la contul de decontare indicat mai jos.

   

      BC „MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

  c/f 1002600001257

  IBAN: MD25MO2251ASV90389527100

  SWIFT: MOBBMD22.

   

   

  În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea licitației și lotului solicitat  pentru cumpărare.

   

  Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-23-00, +373(22) 83-28-05, 060270007, 069356813, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md /cfm@railway.md/jurist2@railway.md. Licitaţia se va desfăşura la  15.01.2021ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.

   

   

  30 noiembrie

  Anunț

  Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Serviciul energie electric oferă spre ocupare, post de  șef al serviciului. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacantă. La concurs pot participa cetățeniai Republicii Moldova cu studii superioare,domeniul Energetică și Inginerie Electrică. Experiența de muncă constituie un avantaj. Candidații cointeresați vor prezenta prin poștă sau prin e-mail nop3@railway.md Curriculum vitae.

  Informații suplimentare la tel. 02283-48-26, 02283-41-58.

   

  4 noiembrie

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ГП “Железная дорога Молдовы» приглашает на работу по индивидуальному трудовому договору специалистов с электроэнергетическим образованием  для выполнения обязанностей ответственных за электрохозяйство структурных подразделений следующих филиалов:

  Станция  Окница

   тел. 0271-8-22-00

   

  Станция Бальцы-Слободзея

  тел. 0231-8-22-00

   

  Станция Унгены

  тел. 0236-8-22-00

   

  Станция Кишинев

  тел. 022-83-22-00

   

  Станция Варница

  тел. жд 2-63

   

  Станция Басарабяска

  тел. 0297-8-22-00

   

  Станция Джурджулешты

  тел. жд  28-55

   

  Локомотивное депо Бельцы

  тел. 0231-8-22-08

   

  Локомотивное депо Кишинев

  тел. 022-83-22-08

   

  Локомотивное депо Бендеры

  тел. жд 2-08

   

  Локомотивное депо Басарабяска

  тел.0297-8-22-08

   

  Вагонное депо Бельцы

  тел. 0231-8-23-23

   

  Вагонное депо Кишинев

  тел. 022-83-22-23

   

  Вагонное депо Басарабяска №2

  тел. 0297-8-22-22

   

  Вагонное депо Басарабяска №4

  тел. 0297-8-22-57

   

  Дистанция пути Окница

  тел. 0271-8-22-30

   

  Дистанция пути Бельцы

  тел. 0231-8-22-30

   

  Дистанция пути Кишинев

  тел. 022-83-22-30

   

  Дистанция пути Бендеры

  тел. жд 2-30

   

  Дистанция пути Басарабяска

  тел. 0297-8-22-30

   

  Путевая машинная станция №294 станция Реуцел (Бельцы)

  Тел. жд 2-11

   

  Дистанция администрирования зданий и сооружений инфраструктуры  Кишинев

  тел. 022-83-45-97

   

  Мостопоезд №1 Бендеры

  тел. жд 2-93

   

  Служба военизированной охраны (Кишинев)

  тел. 022-83-38-82

   

  Служба Материально-технического обеспечения «Желдорснаб» (Кишинев)

  тел. 022-83-49-20

   

  Вокзал Кишинев (и закрепленные вокзалы по предприятию)

  тел. 022-83-26-43

   

  Дворец культуры железнодорожников (Кишинев)

  тел. 022-83-49-20

   

  Информационо-вычислительный центр (Кишинев)

  тел. 022-83-29-15

   

  Административный отдел (Управление предприятия, Кишинев)

  тел. 022-83-23-00

   

  Дистанция администрирования жилищного фонда (Кишинев)

  тел. 022-83-28-52

   

  Дорожная техническая школа Басарабяска

  тел. 0297-8-24-04

   

  В обязанности ответственного за электрохозяйство структурного подразделения входят следующие функции:

  1.         Подготовка приказов и распоряжений по филиалу ГП «Железная дорога Молдовы» (далее филиалу) связанных с организацией обслуживания электроустановок.

  2.         Организация аттестационной комиссий на знание ПБЭЭ, ПЭЭНП и другой нормативно-технической документации, определенной требованиями ПЭЭНП, у электротехнического и электротехнологического персонала филиала на II, IIIIV группы.

  3.         Составление перечня должностей которому необходимо иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

  4.         Организация инструктажей на I-ю группу по электробезопасности.

  5.         Составление графиков Планового предупредительного ремонта (ППР) и обслуживания устройств электроснабжения. Организация его исполнения.

  6.         Контроль за достаточностью и обеспечением защитных мер  от поражения людей электрическим током.

  7.         Контроль за обеспечением средств защиты от поражения электрическим током, их периодическими испытаниями.

  8.         Составление инструкций связанных с обслуживанием электроустановок.

  9.         Ведение технической документации связанной с содержанием электроустановок, предусмотренной Правилами эксплуатации электроустановок небытовых потребителей.

  10.     Устранение недостатков отмеченных  в актах и предписаниях Государственной энергетической инспекции РМ.

  11.     Информировать ответственного за электрохозяйство ГП «Железная дорога Молдовы» несчастных  случаях на производстве связанных с поражением электрическим током, о нарушениях в организации и содержании устройств электроснабжения, мерах принятых к их устранению.

  12.     Организация обучения персонала безопасным методам работы в электроустановках, правилам оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током.

  13.     Организация противоаварийных тренировок в соответствующем филиале.

  14.     Проведение расследования несчастных случаев на производстве связанных с поражением электрическим током.

  15.     Исполнение приказов и указаний, касающихся содержания электроустановок от руководства предприятия, и государственной энергетической инспекции.

   

  Требования к кандидату:

  - Наличие группы по электробезопасности не менее IV (в электроустановках до 1000В). Наличие талона об аттестации в Государственной энергетической инспекции, либо наличие талона об аттестации в другой организации, при этом необходимо будет пройти подтверждение группы в комиссии под председательством ответственного за электрохозяйство ГП»Железная дорога Молдовы».

  Для заключения контрактов обращаться в соответствующие филалы, указанные в списке.

   

  23 octombrie

   

  Anunț

   

  Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” anunță inițierea licitațiilor pentru comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii la data de  06.11.2020 ora 1000  pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, și anume:

   - deșeuri din metale feroase  -  2062768,5 kg;

  - cupru  –  5762 kg;

  - aluminiu  –  12118,5 kg;

  - plumb  –  215 kg;

  - staniu  –  4,5 kg;

  - bronz, alamă  –  10421 kg.

  Informația suplimentară referitor la desfășurarea locitațiilor va fi  expuse pe saitul întreprinderii  www.railway.md  –  Companie  –  Anunțuri.

  Depunerea cererilor pentru participarea la licitații, pe adresa:  

  MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48,  pînă la data de  02.11.2020  ora 16 00.

  Tel.:  022-83-23-00

   

  16 septembrie 2020

   

  Închirierea proprietății:

   

  - Suprafața amenajatăcu suprafața de 24,0 m.p., amplasată în mun. Chișinău, str. Haltei, 52.

  - Suprafața amenajatăcu suprafața de 250,0 m.p., amplasată în UTA Găgăuzia,mun. Ceadîr-Lunga, str. Proiezdnaea, 10.

  - Suprafața amenajată cu suprafața de 1177,0 m.p., amplasată în or. Strășeni, șos. Chișinău, 22/A.

  - Încăperea cu suprafața totală de 162,5 m.p. amplasată în mun. Chișinău, str. Muncești 15/2.

  - Încăperea cu suprafața totală 45,6 m.p., amplasată  în mun. Chișinău, str. Aleea Gării, 5.

  - A unei părți de platforma cu suprafața de 2866,0 m.p.,amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica, Aleea Gării, 5.

   

   

  - Încăperea cu suprafața la sol 312,7 m.p., suprafața clădirii totală 415,4 m.p., amplasată în mun. Bălți, str.Feroviarilor, 26.

  - Suprafața amenajatăcu suprafața de 966,3 m.p. și teren cu suprafața totală 0,1279 ha amplasate în mun. Bălți, str.Feroviarilor, 26.

  - Încăperea cu suprafața de 271,5 m.p., amplasată în mun.Chișinău, sect.Botanica, str.Aleea Gării, 5.

  - Încăperea cu suprafața de 40,6 m.p., amplasată în mun. Ungheni, str. Feroviară.

   

   

   

  14 septembrie 2020

   

  Lista activelor neutilizate expuse comercializării prin licitație:

   

  Nr. ord.

  Denumirea utilajului

  (tip, marca, model, serial nr.)

  Ţara, producătorul

  Anul producerii

  1

  Container 5T

  USSR

  1989

  2

  Container 5T

  USSR

  1990

  3

  Container 5T

  USSR

  1991

  4

  Container 5T

  USSR

  1991

  5

  Container 5T

  USSR

  1988

  6

  Container 5T

  USSR

  1990

  7

  Container 5T

  USSR

  1987

  8

  Container 5T

  USSR

  1990

  9

  Container 5T

  USSR

  1991

  10

  Container 5T

  USSR

  1991

  11

  Container 3T

  USSR

  1989

  12

  Container 3T

  USSR

  1985

  13

  Container 3T

  USSR

  1979

  14

  Container 3T

  USSR

  1984

  15

  Container 3T

  USSR

  1989

  16

  Container 3T

  USSR

  1983

  17

  Container 3T

  USSR

  1990

  18

  Container 3T

  USSR

  1989

  19

  Container 3T

  USSR

  1989

  20

  Container 3T

  USSR

  1979

  21

  Container 20T

  USSR

  1991

  22

  Container 20T

  USSR

  1990

  23

  Container 20T

  USSR

  1991

  24

  Container 20T

  USSR

  1990

  25

  Container 20T

  USSR

  1990

  26

  Container 20T

  USSR

  1990

  27

  Container 20T

  USSR

  1986

  28

  Container 20T

  USSR

  1988

  29

  Container 20T

  USSR

  1985

  30

  Container 20T

  USSR

  1990

  31

  Container 20T

  USSR

  1990

  32

  Container 20T

  USSR

  1987

  33

  Container 20T

  USSR

  1990

  34

  Container 20T

  USSR

  1988

  35

  Container 20T

  USSR

  1991

  36

  Container 20T

  USSR

  1987

  37

  Container 20T

  USSR

  1983

  38

  Container 20T

  USSR

  1986

  39

  Container 20T

  USSR

  1986

   

           Primirea cererilor pentru participarea la licitație pînă la data de 30.09.2020, pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 48 .

   

  14 septembrie 2020

   

  Lista activelor neutilizate (bunurilor imobile) expuse comercializării prin licitație:

   

  1) mun.Chișinău, șos.Muncești, 15 (nr.cadastral 0100301248.01);

  2) mun. Strășeni, șos.Chișinău, 22/A (nr. cadastral 8001106121.02);

  3) mun.Bălți, str.Feroviarilor, 30 (nr. cadastral 0300101458.01);

  4) mun.Bălți, str.Feroviarilor, 18 (nr.cadastral : 0300101189.01, 0300101189.02, 0300101189.03);

  5) mun.Bălți, str.Feroviarilor, 26   (nr.cadastral  03001010680.01);

  6) mun.Chișinău, str.Aleea Gării, 5 (nr.cadastral 0100301462.13);

  7) mun.Chișinău, str. Muncești 17 (nr.cadastral 0100301413.01);

  8) mun.Chișinău, sect.Rîșcani, str.Feredeului, 4/2 (nr.cadastral 0100422089.01, 0100422089.04, 0100422089.05, 0100422089.06, 0100422089.08, 0100422089.09, 0100422089.11, 0100422089.12);

  9) UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Proiezdnaea, 10 (nr. cadastral 9602206118.07);

  10) mun.Chișinău,  sect.Rîșcani, șos. Muncești, 15/6 (nr.cadastral 0100301508.37).

   

           Primirea cererilor pentru participarea la licitație pînă la data de 30.09.2020, pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 48 .

   

  14 septembrie 2020

   

  ÎS „Calea Ferată din Moldava” anunță licitație selectarea companiei pentru lucrări de evaluare a următoarelor bunuri:

   

  - locomotive 6 buc. (ЧМЭ-З);

  - containere 39 buc. (20 tone, 5 tone, 3 tone);

  - osii 1200 buc.

   

            Primirea cererilor pentru participarea la licitație pînă la data de 30.09.2020, pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 48 .

   

  11 iunie 2020

   

  Închirierea proprietății:

   

  o   Bunurile imobile amplasate în mun. Chișinău, șos. Muncești, 273:

   

  - teren (suprafața amenajată ) cu suprafața 15,8409 ha ( nr. cadastral 0100117248);

  - clădirea administrativă cu suprafața 3159,6 m.p. (nr. cadastral 0100117248.01);

  - spălătorie, ateliercu suprafața 2237,2 m.p. (nr. cadastral 0100117248.02);

  - cazangerie cu suprafața 500,7 m.p. (nr. cadastral 0100117248.03);

  - hangar cu suprafața 483,7 m.p. (nr. cadastral 0100117248.04);

  - clădirea garagului cu suprafața 832,2 m.p. (nr. cadastral 0100117248.05);

  - clădirea secției de mezeluri cu suprafața 143,4 m.p.(nr.cadastral 0100117248.06);

   

  - depozit-hangar cu suprafața 452,2 m.p. (nr. cadastral 0100117248.07);

  - punct de trecece cu suprafața 10,7 m.p. (nr. cadastral 0100117248.08);

  - stație de pompare cu suprafața 21,3 m.p. (nr. cadastral 0100117248.09);

  - stație de comprimare a aerului (clădire de compresor) cu suprafața 73,1 m.p. (nr. cadastral 0100117248.10);

  - construcție cu suprafața 221,5 m.p. (nr. cadastral 0100117248.11);

  - substația de transformare cu suprafața 47,8 m.p. (nr. cadastral 0100117248.13);

  - stație de spălare cu suprafața 129,4 m.p. (nr. cadastral 0100117248.14);

  -stație de pompare a apei uzate cu suprafața 24,5m.p.(nr.cadastral 0100117248.15);

  - punct de trecere(post de pază)cu suprafața 20,8m.p.(nr.cadastral 0100117248.16).

   

  -  6 locomotive: ЧМЭ-3 № 2141, ЧМЭ-3 № 2143, ЧМЭ-3 № 2148, ЧМЭ-3 № 2948, ЧМЭ-3 № 1907, ЧМЭ-3 № 1911.

  - Suprafața amenajată cu suprafața de 1250 m.p., amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, 15/6.

  - Încăperea cu suprafața de 46,3 m.p., amplasate în r-nul Ocnița, com.Vălcineț, sat.Vălcineț.

  - Suprafața amenajată cu suprafața de 645 m.p., amplasate în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Decebal, 2 .

   

   

  21 februarie 2020

   

  Închirierea proprietății:

   

  - Încăperea cu suprafața de 40,3 m.p., amplasate în UTA Găgăuzia,mun. Ceadîr-Lunga, str. Proiezdnaea, 10.

  - Suprafața totală de 3793,0 m.p., amplasată în mun.Chișinău, sect.

  - Suprafța amenajată de 17,5 m.p., amplasate în or.Dondușeni, str.Feroviarilor, 68 .

  - Suprafața amenajatăcu suprafața de 3,5 m.p., amplasată în mun. Strășeni, șos.Chișinău, 24.

  - Suprafața amenajatăcu suprafața de 510,0 m.p., amplasată în mun. Strășeni, șos.Chișinău, 22/A.

  - Suprafaţa totală de 2 m.p., amplasate la etajul I în incinta Gării suburbane Ungheni, situate pe adresa: str. Feroviarilor, 2, mun. Ungheni.

   

  14 noiembrie 2019

  Închirierea proprietății:

   

  - încăperea cu suprafața de 83,2 m.p., amplasată în mun. Chișinău, str.Haltei, 52

  - platforma cu suprafața de 3510,0 m.p., amplasată în mun. Chișinău, sect.Botanica, șos.Muncești, 627/2.

  - încăperea cu suprafața de 64,5 m.p. amplasată în mun. Chișinău, str. Aleea Gării, 5.

  - platforma pentru încărcare-descărcare amplasată în mun. Bălți, str. Feroviarilor 18/A, cu suprafața totală 2500 m.p.

  - suprafața  asfaltată cu suprafața 2652 m.p., amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18/B.

  - încăperea cu suprafața de 117,5 m.p., amplasată în mun. Chișinău, str. Muncești, 15/6.

  - încăperilor cu suprafața totală de 62,6 m.p., pentru a fi folosite în calitate de depozit, amplasate în mun. Chișinău, str. Cuza Vodă, 23.

  - încăperilor cu suprafața totală de 45,9 m. p., pentru a fi folosite în calitate de depozit, amplasate în mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 7.

  - teritoria amenajată pentru traficul special, cu suprafața totală de 3793,0 m.p., amplasată în mun.Chișinău, sect. Rîșcani.


  Primirea cererilor pentru participarea la licitație/negocieri directe pînă la data 29.11.2019, pe adresa:
  MD-2012, mun.Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48.
  Telefon de contact: 022 832081

   

  14 noiembrie 2019

        ÎS «Calea Ferată din Moldova»  comercializează  garaje din metal fără,  porți fabricate din 1/2 a cutiei vagonului frigorific la prețul de  15000 lei .

  Dimensiunile: lungimea - 8,0 m, lațimea - 3.1 m , înalțimea - 3,0 m.

   

  Pentru informații va puteți adresa în or. Basarabeasca la telefoanele:     (0297)25546,  mobil 069332097 .

   

   

  Închirierea proprietății:

   

  31 iulie 2019

   

  - încăperea cu suprafața de 125,4 m.p. amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, 15;

  - încăperea cu suprafața totală de 77,4 m.p., amplasată în clădirea Compartimentului de Bagaje a Gării Feroviare Chișinău, situată pe adresa: mun.Chișinău, str.Aleea Gării, nr. 1;

  - încăperea cu suprafața de 970,2 m.p. amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18/B;

  - încăperea cu suprafața de 690,0 m.p., amplasate în mun. Chișinău, sect.Rîșcani, str.Feredeului, 4/2 .

   

  14 mai 2019

   

  - încăperea cu suprafața de 62,6 m.p., amplasată în mun. Chișinău (nr. cadastral 0100113108);

  - încăperea cu suprafața de 147,09 m.p. amplasată în mun. Chișinău (nr.cadastral 0100301110.01);

  - încăperea cu suprafața de 100,0 m.p. amplasate în mun. Chișinău, (nr. cadastral 0100422089.01);

  - încăperea cu suprafața de 9,3 m.p. amplasate în mun. Chișinău, (nr. cadastral 0100301462.01).

  - încăperea cu suprafața de 698,9 m.p. amplasate în mun. Chișinău, str. Aleea Gării,  (nr. cadastral 0100301462.13);

  - platforma pentru mărfuri cu suprafața de 6100 m.p., amplasate în mun.Chișinău, la stație de cale ferată Visterniceni (nr.inventar: 024338);

  - platforma pentru mărfuri cu suprafața de 1620 m.p., amplasate în mun.Chișinău, la stație de cale ferată Visterniceni (nr.inventar: 024337);

  - încăperii cu suprafața de 22,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431.01);

  - încăperii cu suprafața de 101,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431.03);

  - suprafața asfaltată de 90 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431, nr.inventar 024103);

  - încăperea cu suprafața totală de 9,1 m.p., situată la adresa: mun. Chișinău, or. Chișinău, str. Aleea Gării, nr.1, (nr. cadastral 0100301.462.13);

  - încăperea cu suprafața de 55,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, sect.Botanica, șos.Muncești, 15  (nr. cadastral 0100301248.01).

  - clădirea cu suprafața de 218,4 m.p. amplasată în com. Codreni, r-nul Cimișlia, sat. Zloți,  (nr. cadastral 2320104039.03, nr. inventar 010226);

  - încăperea cu suprafața de 96,9 m.p. amplasată în mun. Chișinău, bd. Iurii Gagarin, 1 (nr.cadastral 0100301110.01);

  - încăperea cu suprafața de 8,5 m.p. amplasată în mun. Chișinău, bd. Decebal, 2 (nr. cadastral 0100104443.01);

  - încăperea amplasată în incinta Gării Suburbane Ungheni situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 18,60 m.p.;

  - încăperea cu suprafața de 191,78 m.p amplasată în mun. Bălți, str. Feroviarelor, nr.18/A (nr. cadastral 0300101.339.02);

  - încăperea cu suprafața de 63 m.p., amplasată în mun. Bălți, str. Feroviarelor, nr.18/A (nr. cadastral 0300101.339.03).

  - suprafața amenajată (asfaltată/betonată) în mărime de 60,0 m.p.,amplasată în mun. Bălți, str.Feroviarilor, 26 (nr.cadastral 0300101680);

  - încăperea  amplasată în incinta Gării Suburbane Ungheni la etajul 2, situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 53,8 m.p.;

  - încăperea cu suprafața totală de 9, 3 m.p., amplasată în incinta Gării Feroviare Chișinău, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.01);

  - părtea din platforma pentru călători a Gării Bălți-Slobozia, situată la adresa: mun. Bălți, str. Feroviarelor, nr. 18/A, (nr. cadastral 0300101.339), cu suprafața totală de 133,0 m.p.

   

  12 martie 2019

   

  - teritoriului amenajat pentru traficul special, cu suprafața totală de 3793,0 m.p., amplasată în mun.Chișinău, sect. Rîșcani (nr. inventar 020016; nr. cadastral 0100301508);

  - încăperea cu suprafața totală de 231,7 m.p., folosită în calitate de depozit, amplasată în mun. Bălți, str. Feroviarilor, 30 (nr. cadastral 0300101458.01);

  - încăperilor cu suprafața totală de 189,6 m. p.,amplasate în mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 7, ( nr. cadastral 0100301108);

  - Încăperii cu suprafața de 2019,5 m.p., amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica șos. Muncești, 17 (nr. cadastral 0100301413.01);

  - Încăperea cu suprafața totală 29,5 m.p., amplasată în mun. Ungheni, str. Industrială, (nr. cadastral 9201105017.01);

  - Încăperea cu suprafața de 1231,5 m.p. amplasatăîn mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18/B, (nr. cadastral 0100301508.03);

  - Încăperea cu suprafața de 32,7 m.p. amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18/1 (nr. cadastral 0100301443.01);

  - Rampa deschise situată în or. Șoldănești, str. Alexandru Hîjdeu, 15 (Stația Șoldănești), (nr. inventar 020206; nr. cadastral 8301114153.01) cu suprafața totală de 450 m.p.;

  - Platforma pentru încarcaturi supragrele st. Revaca (Stația Chișinău) cu suprafața totală 1000 m.p., amplasată în mun. Chişinău, sect. Botanica şos. Munceşti, 627/2 (nr. cadastral 0100120550, nr. inventar 024073);

  - încăperilor cu suprafața de 273,4 m.p. amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, 15 (nr. cadastral 0100301248.01);

  - încăperii cu suprafața totală 8,8 m.p., amplasată la etajul 1,  în incinta Gării Chișinău, str. Aleea Gării, (nr. cadastral 0100301462.01);

  - încăperii amplasate în blocul pavilionului pentru pasageri al trenurilor suburbane al Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa:mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.13), cu suprafața totală de 9,7  m.p.;

  - încăperii amplasate în incinta Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.01), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

  - suprafața amplasată în incinta Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.01), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

  - platforma de călători laterală joasă a Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa:mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462), cu suprafața totală de 28,8 m.p.

  - platforma de călători laterală joasă a Gării feroviare Chișinău, situată la adresa:mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462), cu suprafața totală de 46,7 m.p.

  - încăperii amplasate al etajul 1, în incinta  gării suburbane a stației Ungheni, situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 27,72 m.p.

  -suprafața etajului 1, al Gării Suburbane a Stației Ungheni situată la adresa:mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

  - suprafața etajului 1, al Gării Internaționale Ungheni situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.22), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

  - încăperii amplasate în incinta Gării Suburbane Ungheni situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 8,75 m.p.

  - suprafața etajului 1, al Gării Suburbane a Stației Ungheni situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

  - încăperii amplasate la etajul 1, al Gării Suburbane Ungheni situată la adresa: mun. Ungheni, or. Ungheni, str. Feroviară, (nr. cadastral 9201108.181.24), cu suprafața totală de 14,0 m.p.

  - platforma pentru călători a Gării Bălți-Slobozia, situată la adresa: mun. Bălți, str. Feroviarelor, nr. 18/A, (nr. cadastral 0300101.339), cu suprafața totală de 76,8 m.p.

  - platforma descoperită nr. 2, amplasată la Stația Bălți-Slobozia (nr. inventar 020986),  cu suprafața totală de 150 m.p.

   

  7 februarie 2019

   

  - încăperea cu suprafața de 62,6 m.p., amplasată în mun. Chișinău (nr. cadastral 0100113108);

  - încăperea cu suprafața de 147,09 m.p. amplasată în mun. Chișinău (nr.cadastral 0100301110.01);

  - încăperea cu suprafața de 100,0 m.p. amplasate în mun. Chișinău, (nr. cadastral 0100422089.01);

  - încăperea cu suprafața de 9,3 m.p. amplasate în mun. Chișinău, (nr. cadastral 0100301462.01).

  - încăperea cu suprafața de 698,9 m.p. amplasate în mun. Chișinău, str. Aleea Gării,  (nr. cadastral 0100301462.13);

  - platforma pentru mărfuri cu suprafața de 6100 m.p., amplasate în mun.Chișinău, la stație de cale ferată Visterniceni (nr.inventar: 024338);

  - platforma pentru mărfuri cu suprafața de 1620 m.p., amplasate în mun.Chișinău, la stație de cale ferată Visterniceni (nr.inventar: 024337);

  - încăperii cu suprafața de 22,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431.01);

  - încăperii cu suprafața de 101,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431.03);

  - suprafața asfaltată de 90 m.p., amplasate în mun.Chișinău, str.Haltei, 52 (nr. cadastral 0100301431, nr.inventar 024103);

  - încăperea cu suprafața totală de 9,1 m.p., situată la adresa: mun. Chișinău, or. Chișinău, str. Aleea Gării, nr.1, (nr. cadastral 0100301.462.13);

  - încăperea cu suprafața de 55,5 m.p., amplasate în mun.Chișinău, sect.Botanica, șos.Muncești, 15  (nr. cadastral 0100301248.01).

  - clădirea cu suprafața de 218,4 m.p. amplasată în com. Codreni, r-nul Cimișlia, sat. Zloți,  (nr. cadastral 2320104039.03, nr. inventar 010226);

  - încăperea cu suprafața de 96,9 m.p. amplasată în mun. Chișinău, bd. Iurii Gagarin, 1 (nr.cadastral 0100301110.01);

   

  16 ianuarie 2019

   

  - teritoriului amenajat pentru traficul special, cu suprafața totală de 3793,0 m.p., amplasată în mun.Chișinău, sect. Rîșcani (nr. inventar 020016; nr. cadastral 0100301508);

  - încăperea cu suprafața totală de 231,7 m.p., folosită în calitate de depozit, amplasată în mun. Bălți, str. Feroviarilor, 30 (nr. cadastral 0300101458.01);

  - încăperilor cu suprafața totală de 189,6 m. p.,amplasate în mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 7, ( nr. cadastral 0100301108);

  - Încăperii cu suprafața de 2019,5 m.p., amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica șos. Muncești, 17 (nr. cadastral 0100301413.01);

  - Încăperea cu suprafața totală 29,5 m.p., amplasată în mun. Ungheni, str. Industrială, (nr. cadastral 9201105017.01);

  - Încăperea cu suprafața de 1231,5 m.p. amplasatăîn mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18/B, (nr. cadastral 0100301508.03);

  - Încăperea cu suprafața de 32,7 m.p. amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18/1 (nr. cadastral 0100301443.01);

  - Rampa deschise situată în or. Șoldănești, str. Alexandru Hîjdeu, 15 (Stația Șoldănești), (nr. inventar 020206; nr. cadastral 8301114153.01) cu suprafața totală de 450 m.p.;

  - Platforma pentru încarcaturi supragrele st. Revaca (Stația Chișinău) cu suprafața totală 1000 m.p., amplasată în mun. Chişinău, sect. Botanica şos. Munceşti, 627/2 (nr. cadastral 0100120550, nr. inventar 024073);

  - încăperilor cu suprafața de 273,4 m.p. amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, 15 (nr. cadastral 0100301248.01);

  - încăperii cu suprafața totală 8,8 m.p., amplasată la etajul 1,  în incinta Gării Chișinău, str. Aleea Gării, (nr. cadastral 0100301462.01);

  - încăperii amplasate în blocul pavilionului pentru pasageri al trenurilor suburbane al Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa:mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.13), cu suprafața totală de 9,7  m.p.;

  - încăperii amplasate în incinta Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.01), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

  - suprafața amplasată în incinta Gării Feroviare Chișinău, situată la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării, nr. 1, (nr. cadastral 0100301.462.01), cu suprafața totală de 2,0 m.p.

   

  Contactează-ne!