ANTICORUPȚIE          
Informații importante | Важная информация
Companie - Structura organizatorică
  1. Consiliul Administrativ
  2. Administratia Căii Ferate
  3. Consiliul tehnic
  4. Aparatul de conducere


 

Consiliul Administrativ:

 

Președinte:

Soltan Corneliu, consilier al Directorului general al Agenției Propriețății Publice

Membrii:

Chicu Sergiu, șef Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

Ivancov Andrei, șef Direcția securitate economică și gestiunea riscurilor, Agenția Proprietății Publice

Mardari Serghei, șef Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice

Cuneva Gabriela, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor

Gapeev Roman, șef Serviciu transport feroviar, Direcția transport, Ministerul Economiei și Infrastructurii

Zaporojan Ion, reprezentant al colectivului de muncă CFM

 

 

 

 

 

Contactează-ne!