Cu privire la declarațiile domnului primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișîn, Vă comunicăm următoarele:

Acțiunile Î.S. Calea Ferată din Moldova au fost și continuă să fie desfășurate în strictă conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.

Interpretăm drept calomnioase și manipulatorii declarațiile domnului primar, care susține că Î.S. Calea Ferată din Moldova nu și-a anunțat din timp intenția de a deconecta blocurile locative de la rețeaua de alimentare cu energie termică a Depoului de locomotive din Bălți.

Vom preciza că, în ultimii câțiva ani, atât autoritățile municipale, cât și locuitorii blocurilor respective, au fost preavizați cu privire la intenția administrației întreprinderii. CFM este o companie care deține monopol asupra serviciilor de transport marfă și pasageri pe cale ferată, care trebuie să-și concentreze atenția și resursele asupra dezvoltării anume a acestui sector, și nicidecum nu este o companie specializată în furnizarea către populație a energiei termice.

Mai mult, Î.S. Calea Ferată din Moldova a dat posibilitate autorităților locale să conecteze aceste clădiri la rețeaua de alimentare cu energie termică a întreprinderii municipale specializate în acest domeniu. Blocurile locative din municipiul Bălți cărora întreprinderea noastră le-a furnizat în toți acești ani energie termică pe timp de iarnă se află în gestiunea municipalității. Astfel că autoritățile locale, prin intermediul întreprinderilor municipale pe care le au în subordine, sunt responsabile nemijlocit pentru furnizarea și aprovizionarea locuitorilor cu întregul set de condiții necesare pentru trai.

De asemenea, pe parcursul ultimilor ani, ulterior preavizării administrației locale, reprezentanții CFM au participat la discuții și negocieri cu responsabilii din cadrul Primăriei Bălți. În cadrul acestora, CFM a intervenit cu mai multe propuneri de soluționare a diferendului. Întreprinderea noastră a intenționat chiar să cedeze cazangeria care aparține Depoului de locomotive Bălți în favoarea și gestiunea autorităților municipale, pentru ca acestea să continue prestarea serviciilor pentru populație. Propunerea, însă, a fost ignorată de Primărie, la fel cum și celelalte soluții identificate.

CFM nu poate să-și asume costurile nerentabile pentru întreținerea cazangeriei, de rând cu lichidarea datoriilor locuitorilor pentru plata energiei termice. Așadar, decizia va permite optimizarea cheltuielilor companiei.

Reiterăm faptul că CFM și-a manifestat deschiderea spre colaborare cu Primăria municipiului Bălți, participând activ la identificarea soluțiilor pentru locuitorii acestor blocuri locative, însă, cu regret, apelurile noastre repetate nu au fost luate în considerație de administrația locală. Atașăm alăturat copiile demersurilor transmise de CFM.

Având în vedere cele menționate, calificăm declarațiile autorităților municipale drept populiste și manipulatorii.