Calea ferată din Moldova, în pas cu timpul


Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova, la ora actuală, se dezvoltă în ritmuri dinamice, marcând în august 2016 un nou jubileu 145 de ani din momentul în care a fost lansată circulaţia pe Calea ferată a Republicii Moldova.

Astăzi CFM este una dintre verigile de bază ale sistemului naţional de transport. Implementarea reformelor economice la magistrală, precum şi promovarea politicii interne şi externe reuşite sunt menite să sporească competitivitatea transportului feroviar, dar şi să consolideze potenţialul ethnic şi tehnologic al acestuia.

Magistrala moldovenească este o punte de legătură între Est şi Vest, între statele CSI şi Europa de Sud-Est, ceea ce are o mare importanţă pentru funcţionarea sa cu succes. O parte a culoarului 9 feroviar de transport Helsinki (Finlanda) - Sankt-Petersburg - Moscova - Kiev - Chişinău - Bucureşti - Dimitrovgrad (Bulgaria) - Alexandropolis (Grecia) traversează teritoriul Moldovei. Sectoare ale magistralei moldoveneşti sunt incluse în componenţa liniilor internaţionale E-95 şi E-560 din cadrul Acordului European privind liniile feroviare magistrale.

O atenţie sporită este acordată consolidării relaţiilor internaţionale cu administraţiile feroviare de peste hotare. Ele asigură întreprinderii posibilitatea de a duce o activitate fructuoasă, de a beneficia de priorităţile şi perspectivele pe care le presupune calitatea de membru al Consiliului de transport feroviar din statele-membre CSI şi Baltice (CTF), al Organizaţiei de colaborare a căilor ferate (OCCF), precum şi al Comunităţii Europene a căilor ferate şi companiilor de infrastructură (CECF).

Una dintre componentele indispensabile ale politicii generale de transport reprezintă participarea CFM în cadrul activităţii organizaţiilor sus-numite de transport. Acestea fiind menite să asigure competitivitatea complexului feroviar autohton pe piaţa mondială şi atragerea fluxurilor de mărfuri prin teritoriul Moldovei. În atmosfera amicală de colaborare reciproc avantajoasă, feroviarii moldoveni participă anual la elaborarea măsurilor reale, care tind să amelioreze organizarea traficului feroviar internaţional, să soluţioneze chestiunile legate de domeniile tehnic, ecologic şi de exploatare ale transportului feroviar, precum şi să creeze principii comune ale politicii europene de transport.

În ultimii cinci ani reprezentanţii Căii Ferate din Moldova au participat la o serie de conferinţe şi activităţi pe plan internaţional precum: Conferinţa Clubului feroviar din oraşul Sibiu (România); Conferinţa internaţională practico-ştiinţifică Terorismul şi securitatea în transport de la Moscova; Conferinţa internaţională privind traficul feroviar de marfă din Asia în Europa de la Praga; la cea de-a XXVIII-a Conferinţă a directorilor generali OCCF de la Odesa; şedinţa a patra a Consiliului de coordonare în domeniul dezvoltării transportului feroviar pe direcţia Marea Baltică - Marea Neagră de la Minsk; consfătuirea de coordonare a volumelor şi condiţiilor orientative de transportare a mărfurilor comerciale externe pe calea ferată de la Soci; la toate şedinţele Consiliului de transport feroviar al statelor-membre CSI, Organizaţiei de colaborare a căilor ferate, la realizarea proiectului traseului de containere Viking de la Bucureşti etc.

În vara anului 2013, la Chişinău, s-a desfăşurat cel de-al doilea Summit Feroviar al Republicii Moldova. În cadrul acestei întâlniri, au fost discutate aspectele pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare în scopul atragerii fluxurilor de marfă şi pasageri pe direcţia Europa-Asia, soluţiile financiare pentru proiectele investiţionale în spaţiul 1435/1520 alături de Comunitatea Europeană a căilor ferate şi companiilor de infrastructură, Asociaţia Europeană a industriei feroviare.

Nici consfătuirea experţilor Comisiei OCCF pentru traficul de marfă nu a trecut neobservată de administraţia CFM. În cadrul acestei întruniri, reprezentanţii căilor ferate au adus la cunoştinţă date privind munca de organizare a traficului containerelor de mare tonaj pe direcţia Europa - Asia - Europa, inclusiv organizarea curselor de tranzit ale trenurilor Zubr şi Viking pe căile ferate ale OCCF.

În scopul organizării şi stabilirii procedurilor de transportare a mărfurilor pe traseul Moldova - Ucraina, Moldova România, anual, sunt formate Comisii de frontieră cu administraţiile feroviare limitrofe. Pe lângă acestea, periodic, sunt organizate întâlniri de lucru care permit perfecţionarea mecanismelor de organizare a traficului de mărfuri şi călători. În urma ultimelor consultări cu partea românească, la trecerile de frontieră a fost lansat programul electronic de transmitere a informaţiilor preliminare despre apropierea încărcăturilor.

Chişinăul a fost în numeroase rânduri gazda şedinţelor Comisiilor de frontieră atât cu Ukrazalizniţi, cât şi cu Căile Ferate din România. Scopul unor asemenea întâlniri ţine de organizarea activităţii complexe a trecerilor de frontieră, asigurându-se o durată minimă a staţionării trenurilor de marfă şi călători pentru efectuarea diferitor tipuri de controale tehnologice ale materialului rulant; diminuarea pierderilor de timp în punctele de joncţiune ale Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova cu căile ferate limitrofe din Ucraina şi România, sub supravegherea permanentă a administraţiei magistralei, or, de aceasta depinde în mod direct competitivitatea transportului feroviar al republicii pe piaţa serviciilor de transport.

În perioada 1-3 aprilie 2014, la Chişinău, a avut loc şedinţa Comisiei a V-a pentru infrastructură şi material rulant a Organizaţiei de colaborare a căilor ferate - consfătuirea experţilor OCCF pentru elaborarea complexului de chestiuni privind linia de cale ferată şi construcţiile auxiliare. La ea au participat reprezentanţi ai 15 căi ferate, precum şi un reprezentant al Comitetului OCCF.

Între 23 şi 26 septembrie 2014, la Predeal, România, CFM a participat la consfătuirea de coordonare a volumelor şi condiţiilor orientative de trafic a mărfurilor comerciale externe pe calea ferată între Republicile Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă prin punctele de frontieră ale Ucrainei şi României, Republicii Moldova şi României.

Pe lângă acestea, capitala Republicii Moldova a fost gazda consfătuirii reprezentanţilor Căii ferate din Belarus, Î.S. BTL, Administraţiei de stat a transportului feroviar din Ucraina, Î.S. US|TS Liski, SRL LDZ Kargo, Î.S. Calea Ferată din Moldova, SRL Union Expediţia vis-a-vis de aspectele circulaţiei trenului de containere Zubr, care s-a desfăşurat în perioada 11-12 martie 2015.

În aceeaşi lună, iar mai exact - la 25-26 martie 2015, la iniţiativa Comunităţii Europene a căilor ferate şi companiilor de infrastructură, la Chişinău, a avut loc întâlnirea de lucru a administraţiei Î.S. Calea Ferată din Moldova cu directoratul executiv al CECF. În cadrul discuţiilor la care a participat şi ministerul de profil a fost confirmată importanţa colaborării CFM cu această organizaţie prestigioasă, s-a analizat starea de lucruri curentă, susţinerea din partea CECF în procesul de înţelegere corectă şi implementare a prevederilor legislaţiei europene în domeniul transportului feroviar.

În conformitate cu planul de lucru al Comisiei OCCF pentru politica de transport şi strategia de dezvoltare, în perioada 7-10 aprilie 2015, la Chişinău, a fost organizată consfătuirea experţilor pentru elaborarea şi dezvoltarea culoarelor de transport feroviar OCCF. La ea au participat reprezentanţii plenipotenţiari ai ministerelor de transport şi administraţiilor feroviare din ţările-membre OCCF: Republica Azerbaijan, Republicile Bulgaria, Ungaria, Georgia, Kazahstan, Republica Populară Chineză, Republica Kârgâzstan, Republica Lituania, Federaţia Rusă, România, Ucraina, Republica Estonia, precum şi reprezentanţi ai întreprinderilor afiliate OCCF şi Comitetului OCCF.

Un alt eveniment de anvergură a avut loc la Praga (Republica Cehă), în perioada 20-24 aprilie 2015. Delegaţia CFM a participat în cadrul lucrărilor celei de-a XXX-a şedinţe a Conferinţei directorilor generali (reprezentanţilor responsabili) ai Organizaţiei de colaborare a căilor ferate. S-au discutat chestiuni legate de problemele exploatării şi interacţiunii căilor ferate din ţările-membre OCCF în cadrul legislaţiei unice a transportului feroviar, aplicate de ele.

La 8 mai 2015, la Viena, Austria, CFM a fost prezentă la lucrările celei de-a 55-a Adunare Generală a Comunităţii căilor ferate şi companiilor de infrastructură din Europa. La şedinţă au participat delegaţi din partea a circa 70 administraţii feroviare - membre CECF, precum şi Directorul executiv al Agenţiei feroviare europene.

Împuternicită de ministerul de profil, o delegaţie a ÎS Calea Ferată din Moldova a participat, în perioada 2-5 iunie 2015, la sesiunea a XLIII a Consfătuirii Miniştrilor Organizaţiei de colaborare a căilor ferate, care a avut loc la Ulan-Bator, Mongolia.

Semnificativ pentru CFM, Moldova şi cetăţenii săi, a devenit şi proiectul cursei directe accelerate Chişinău-Iaşi (Socola), lansat pe 30 septembrie 2015. Administraţia magistralei moldoveneşti mai planifică inaugurarea unei curse de tren diesel modernizat - pe ruta Chişinău-Odessa. Lansarea noilor curse de pasageri îmbunătăţesc semnificativ nivelul serviciilor de transport pentru cetăţenii şi oaspeţii Moldovei.

Un nou jubileu a marcat şi sindicatul feroviarilor din Moldova, la data de 17 octombrie 2015 - 110 ani ai mişcării sindicale la calea ferată a Moldovei.

Cu participarea şi suportul colegilor de la Ukrzalizniţi, la 20 octombrie 2015, a fost semnat Protocolul privind restabilirea a 22 kilometri de linii feroviare între staţiile Berezino (Ucraina) şi Basarabeasca (Republica Moldova), demontate în anul 2000. Acest segment de cale ferată va crea comodităţi suplimentare pentru o logistică eficientă în domeniul traficului de marfă, va contribui la consolidarea relaţiilor social-economice dintre Moldova şi Ucraina.

În zilele de 4-5 noiembrie 2015, la Taşkent, Uzbekistan, delegaţia Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova a participat la cea de-a 63-a şedinţă a Consiliului de transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii. Au fost prezenţi membrii Consiliului - şefii administraţiilor feroviare din Federaţia Rusă, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina; membrii asociaţi ai Consiliului - conducătorii administraţiilor feroviare din Georgia, Letonia, Bulgaria şi Finlanda. De asemenea, la şedinţă au asistat reprezentanţii administraţiilor feroviare din Lituania, Estonia şi Iran, ai Comitetului executiv CSI, Confederaţiei Internaţionale a sindicatelor feroviarilor şi constructorilor din transport.

În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2015, la Paris, a avut loc şedinţa celei de-a 21-a Adunări a zonelor europene şi 87-a Adunări Generale a Uniunii Internaţionale a căilor ferate, la care au fost prezenţi şi reprezentanţii CFM. Participanţii Adunării Generale au discutat chestiuni ce ţin de securitatea în transportul feroviar, standardizare, crearea platformelor digitale feroviare, au semnat Memorandumul de înţelegere reciprocă cu Organizaţia de colaborarea economică la Marea Neagră etc.

Câteva zile mai târziu, la 10-11 decembrie 2015, la Chişinău, s-a desfăşurat consfătuirea comisiei frontaliere a reprezentanţilor Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova şi a Societăţii publice pe acţiuni Ukrainskaia jeleznaia doroga , filialelor regionale ale Căilor ferate Lvov, Odessa, precum şi Sud-Vestul ţării. Participanţii au discutat mecanismul organizării procesului de trafic la trecerile de frontieră.

La 8 decembrie 2015, directorul general al ÎS Calea Ferată din Moldova, Iurii TOPALA, şi preşedintele Federaţiei sindicatului feroviarilor din Moldova, Ion Zaporojan, au semnat un nou Contract colectiv de muncă pe anii 2016-2020.

Timp de două zile, 16-17 decembrie 2015, a avut loc şi întâlnirea de lucru de la Chişinău a specialiştilor Î.S. Calea Ferată din Moldova cu experţii companiei IRD Engineering din Italia, care a avut drept scop oferirea suportului consultativ pentru pregătirea documentaţiei pentru tenderele de achiziţionare a locomotivelor noi şi reabilitarea infrastructurii feroviare în cadrul proiectelor investiţionale finanţate de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI). La întâlnire s-au discutat chestiuni ce ţin de stabilirea celor cinci pachete de documente de tender pentru achiziţii conform regulilor şi politicii achiziţionale ale BERD, care vor fi puse la baza livrării locomotivelor, modernizării depourilor şi pregătirii argumentelor tehnico-economice privind dezvoltarea infrastructurii căii ferate a Moldovei.

În scopul lărgirii ariei traficului şi asigurării accesului la reţelele paneuropene de transport feroviar, la începutul lunii septembrie 2015 s-au dat în exploatare 325 metri de cale ferată cu ecartament european, ce uneşte terminalul portului Giurgiuleşti cu gospodăria cale a staţiei omonime, asigurând posibilitatea accesului spre căile ferate din România.

Începând cu 30 decembrie 2015, pasagerii Căii Ferate a Moldovei au căpătat posibilitatea de a călători zilnic la Bucureşti cu trenul Prietenia. Se poartă negocieri cu partea ucraineană pentru lansarea în circuit a celei de-a cincea garnituri de tren diesel modernizat pe ruta Chişinău-Odessa.

La 21 ianuarie 2016, în incinta clădirii direcţiei Î.S. Calea Ferată din Moldova a avut loc o consfătuire a comitetului de coordonare în domeniul dirijării corporative a CFM. După cum a fost menţionat, suportul consultativ este oferit căii ferate din Moldova de către compania KPMG (România) din contul ajutorului tehnic gratuit, venit din partea Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare. La şedinţă au participat reprezentantul BERD, membrii comitetului de coordonare, inclusiv persoanele mandatate de ministerul de profil, persoane oficiale de la CFM, reprezentantul CFM în Consiliul administrativ al întreprinderii de stat, precum şi un grup de experţi ai companiei KPMG.

O delegaţie a căii ferate din Moldova s-a deplasat în data de 17 februarie 2016 la Bruxeless pentru a participa la cea de-a 57-a Adunare Generală a Comunităţii Europene a căilor ferate (CER). Reprezentanţii CFM s-au aflat printre cei circa 100 delegaţi ai companiilor feroviare europene - membre CER. În prezent întreprinderea este membru asociat cu drepturi depline al acestei organizaţii feroviare europene, afiliindu-se la CER în anul 2012.

Pentru a reduce cheltuielile financiare, după o staţionare de 17 luni au fost relansate 4 dintre cele 5 trenuri diesel modernizate anterior. Ele sunt solicitate astăzi şi asigură securitatea şi confortul pasagerilor pe rutele Chişinău-Ungheni, Chişinău-Ocniţa, Chişinău-Iaşi (Socola). Cursa Chişinău-Iaşi (Socola) a oferit pasagerilor căii ferate din Moldova posibilitatea de a călători în condiţii de siguranţă şi confort în Europa.

O altă prioritate ce ţine de reducerea consumurilor la calea ferată, este finisarea reparaţiei capitale şi cu ridicare a două locomotive magistrale, începută acum mai bine de doi ani.

În scopul dezvoltării traficului de containere în Republica Moldova CFM s-a arătat interesată de dezvoltarea transportului pe direcţia culoarului IX paneuropean. Pentru a lărgi aria traficului de marfă, a dezvolta şi consolida colaborarea în domeniul traficului internaţional de marfă pe direcţia Marea Baltică - Marea Neagră, a activiza traficul combinat de mărfuri, Republica Moldova a aderat la Acordul privind dezvoltarea transportului de marfă pe direcţia Marea Baltică - Marea Neagră. Aceasta a asigurat Republicii Moldova accesul la transportarea containerelor cu produse petroliere din zona Mării Caspice prin Moldova spre Marea Baltică, a amplificat parteneriatul cu Lituania, Belarus şi Ucraina în domeniul transportării încărcăturilor pe direcţia Marea Baltică - Marea Neagră.

După cum se ştie, pentru a creşte nivelul competitiv al transportului feroviar, căile ferate din Ucraina, Belarus şi Lituania au creat în anul 2003 trenul de transport combinat Viking, care circulă pe traseul Odessa/Iliciovsk - Klaipeda - Odesa/Iliciovsk. La Chişinău a avut loc o întrunire a participanţilor proiectului Viking, la care Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova a primit acordul de participare. Lansarea circulaţiei trenului Viking pe teritoriul Republicii Moldova spre Marea Neagră şi ţările europene asigură atragerea fluxurilor suplimentare de marfă, posibilitatea folosirii la maximum a potenţialului de tranzit al unor astfel de state precum Lituania, Ucraina, Belarus, dar şi va detensiona situaţia în portul maritim Iliciovsk în perioada traficului masiv de încărcături. Partea moldovenească a propus formarea şi direcţionarea trenului combinat de containere Viking pe teritoriul Republicii Moldova în două sensuri:

- unul prin nordul Moldovei: Lituania - Belarus - Ucraina (Moghiliov-Podolsk) - Moldova (Ocniţa), prin staţia Ungheni (CFM) spre România (Cristeşti Jijia) - Bulgaria - Turcia şi mai departe spre ţările din Balcani;

- al doilea prin sudul Moldovei: Lituania - Belarus - Ucraina (Kuciurgan) - Moldova (Giurgiuleşti) - România (Galaţi-Larga) - Bulgaria - Turcia.

Colaborarea strânsă şi raporturile amicale cu toate căile ferate atât din statele vecine, cât şi cu cele mai îndepărtate vor contribui şi de acum încolo la consolidarea poziţiilor Căii ferate din Moldova pe piaţa internaţională a serviciilor de transport, ceea ce va influenţa neapărat calitatea traficului de marfă şi călători.

Se acordă multă atenţie reînzestrării tehnice a domeniului. În lipsa acesteiaeste imposibilă asigurarea creşterii vitezei de circulaţie a trenurilor de marfă şi călători, a gradului de confort în trenurile moldoveneşti de pasageri, locale şi internaţionale. Datorită suportului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, în colaborare cu băncile europene de investiţii (BERD şi BEI), soluţionarea acestor chestiuni importante va începe odată cu achiziţionarea tehnicii de cale noi, renovării stocului vagoanelor de pasageri şi a materialului rulant de tracţiune. Aceasta va avea neapărat impact pozitiv asupra calităţii serviciilor oferite de CFM, creşterii randamentului muncii, obţinerii eficienţei financiare de pe urma realizării proiectelor investiţionale. În acelaşi timp, importantă este şi asigurarea unui nivel european modern de coordonare a proceselor de dirijare şi de producere.

Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova se află la etapa de schimbări după o perioadă lungă de instabilitate financiară, de muncă în condiţiile întreţinerii nesatisfăcătoare a infrastructurii şi uzurii la limită a materialului rulant, lipsei suportului din partea statului pentru soluţionarea problemelor serioase, cu care se confruntă calea ferată. Principalul obiectiv al colectivului de mii de angajaţi al magistralei moldoveneşti continuă să rămână organizarea eficientă a activităţii întreprinderii, menite să asigure stabilitatea financiară şi tehnologică a domeniului, securitatea circulaţiei trenurilor, dezvoltarea colaborării internaţionale cu colegii din acelaşi domeniu, păstrarea principalelor realizări în sfera socială.

Feroviarii Moldovei îşi vor îndrepta şi de acum înainte toate eforturile pentru dezvoltarea şi prosperarea acestei ramuri de importanţă strategică.