Posturi vacante 18.09.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba de interviu din 18 septembrie 2015 şi concursul pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”, anunţat în data de 13 august 2015

nr. d/o

numele, prenumele

punctaj obţinut la proba de interviu

punctaj total

comentarii

1

Topala Iurii

146

196

a promovat proba de interviu, învingător al concursului

 

Lista candidaţilor care nu au promovat proba de interviu din 18 septembrie 2015 şi concursul pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”, anunţat în data de 13 august 2015

nr. d/o

numele, prenumele

punctaj obţinut la proba de interviu

punctaj total

comentarii

1

Negru Fiodor

70

117

nu a promovat proba de interviu, punctajul obţinut la proba de interviu este mai mic decît minimum necesar de 108 puncte Posturi vacante 11.09.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba de curriculum vitae şi sunt admişi la proba de interviu pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”CaleaFerată din Moldova”

nr. d/o

numele, prenumele în ordinea depunerii dosarelor

nota finală obţinută la proba de curriculum vitae

comentarii

1

TOPALA Iurii

50 puncte

admis la proba de interviu

2

NEGRU Fiodor

47 puncte

admis la proba de interviu

 

Lista candidaţilor care nu au promovat proba de curriculum vitae şi nu sunt admişi la proba de interviu pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”CaleaFerată din Moldova”

nr. d/o

numele, prenumele în ordinea depunerii dosarelor

nota finală obţinută la proba de curriculum vitae

comentarii

1

STRUNA Vitalie

21 puncte

mai puţin de cît punctajul minim necesar de 45 puncte

2

TATARESCU Alexandr

21 puncte

mai puţin de cît punctajul minim necesar de 45 puncte Posturi vacante 08.09.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”, anunţat în data de 13 august 2015

nr. d/o

numele, prenumele în ordinea depunerii dosarelor de concurs

1

TOPALA Iurii

2

STRUNA Vitalie

3

TATARESCU Alexandru

4

NEGRU Fiodor

 

Lista candidaţilor care au depus dosarele de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”, anunţat în data de 13 august 2015

nr. d/o

numele, prenumele în ordinea depunerii dosarelor de concurs

1

CHISELIOV Mihail

2

TOPALA Iurii

3

STRUNA Vitalie

4

TATARESCU Alexandru

5

NEGRU Fiodor

6

DOGOTARI Valentin Вакансии 13.08.2015

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Административный совет Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы (ЧФМ) объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности Генерального директора – Управляющего ЧФМ, на основании Положения «O занятии должности управляющего государственного предприятия, учредителем которого является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры», утвержденного Приказом Министра №237 от 30.10.2013, размещенного на официальном сайте отраслевого министерства в разделе министерство/законодательство/приказы. Документы на участие в конкурсе необходимо представить Конкурсной комиссии в течение 14 рабочих дней со дня опубликования объявления. Нижеследующая информация об условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте отраслевого министерства www.mtid.gov.md и ЧФМ www.railway.md на государственном языке.

Условия конкурса Posturi vacante

Spitalul Clinic Central st. Chişinău filiala ÎS “Calea Ferată din Moldova”
angajează Şef farmacie.

Descrierea locului vacant: Conlucrarea cu Agenţia Medicamentului.Primirea şi repartizarea medicamentelor în secţiile spitalului, ţinerea evidenţei şi registrelor conform legislaţiei în vigoare.

Data inceperii activităţii (zz,ll,aa) 01.08.2014

Cerinţe:

Studii:
superioare specialitatea “Farmacie”
Experienţa în muncă: minim 03 ani
Cunoaşterea limbilor: română, rusă
Cunoaşterea calculatorului: în mod obligatoriu (Microsoft Word, Excel, alte programe)
Actele necesare: CV, copia diplomei de studii, copia certificatelor de calificare, copia actelor de identitate, copia carnetului de muncă, altele.
Abilităţi: Responsabilitate, lucru în echipă, de a planifica, a organiza, a coordona, a verifica, a lucra cu informaţia, a comunica eficient (verbal şi în scris), a negocia, , a utiliza mijloace tehnice de birou.
 Posturi vacante

Spitalul Clinic Central st. Chişinău filiala ÎS “Calea Ferată din Moldova”
angajează "Medic ecografist".

Cerinţe:

Studii:
superioare medicale
Experienţa în muncă: minim 03 ani
Cunoaşterea limbilor: română, rusă
Cunoaşterea calculatorului: va fi un avantaj (Microsoft Word, Excel, alte programe)
Actele necesare: CV, copia diplomei de studii, copia certificatelor de calificare, copia actelor de identitate, copia carnetului de muncă, altele.
Abilităţi: Responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, de a organiza, a coordona, a verifica, a comunica eficient (verbal şi în scris).